เปิดระบบเงินฝากประเภทออมทรัพย์ - สหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
เปิดระบบเงินฝากประเภทออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดระบบเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และประเภทออมทรัพย์พิเศษ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ทนายความฯ   

ประเภทออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2  ต่อปี ถอนเท่าใด เมื่อใดก็ได้  

ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.5 ต่อปี (ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน)  กรณีถอนเงิน เดือนละ 1 ครั้งไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 ของเงินที่ขอถอน

  **สนใจเปิดบัญชี ครั้งแรก ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความ 
76/109 หมู่บ้านหลักสี่แควร์ (ทางเข้าตรงข้าม ม.ราชภัฎพระนคร/ร้านอาหารผักบุ้งลอยฟ้า) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220