โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 9 - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุ เอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
กิจกรรมโครงการคาราวานเพื่อการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร โครงการ "อีซูซุพี่ให้น้อง" ครั้งที่ 9/2562 
วันที่ 11 มกราคม 2563 ณโรงเรียนบ้านจัดสรร อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์